Schroefnippels

Assortiment Doos 72 Schroefnippels

Totaal 72 Schroefnippels

Art nr. TAR09

TAR09
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 5.5x5.5

gaatje 1.8mm

Art nr. SC001

 

SC001
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 5x6

gaatje 1.8mm

Art nr. SC002

SC002
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 5x7

gaatje 1.8mm

Art nr. SC003

SC003
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 5x8

gaatje 2.0mm

Art nr. SC004

SC004
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 5.5x6

gaatje 1.8mm

Art nr SC005

SC005
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 5.5x10

gaatje 2.0mm

Art nr. SC006

SC006
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 6x5

gaatje 1.8mm

Art nr SC007

SC007
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 6x7

gaatje 2.3mm

Art nr SC008

SC008
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 6x9

gaatje 2.5mm

Art nr. SC009

SC009
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 6x10,2

gaatje 2mm

Art nr. SC043

SC043
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 6x13

gaatje 2.2mm

Art nr SC041

SC041
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 6x14

gaatje 2.2mm

Art nr. SC012

SC012
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 6x14 VLAK

gaatje 2.2mm

Art nr. SC014

SC014
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 6.5x5.5

gaatje 1.8mm

Art nr. SC015

SC015
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 7x6.5

gaatje 2.0mm

Art nr SC016

SC016
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 7x7

gaatje 2.0mm

Art nr SC017

SC017
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 7x9

gaatje 2.0mm

Art nr. SC019

SC019
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 7x9.5

gaatje Ø2.0

Art nr. SC040

SC040
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 7x10

gaatje Ø2.2

Art nr SC042

SC042
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 7x10

gaatje 2.0mm

Art nr SC022

SC022
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 7x11 HAAK

gaatje 2.3mm

Art nr SC024

SC024
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 7x13

gaatje 2.4mm

Art nr SC025

SC025
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 7x13

gaatje 2.5mm

Art nr SC027

SC027
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 7x13 VLAK

gaatje 2.4mm

Art nr SC026

SC026
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 8x9

gaatje: 2.5mm

Art nr. SC028

SC028
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 8x9 VLAK

gaatje 2.5mm

Art nr SC029

SC029
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 8x15

gaatje: 2.3mm

Art nr SC030

SC030
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 8x15

gaatje: 3,6mm

Art nr SC044

SC044
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 8x15 VLAK

gaatje 2.3mm

Art nr SC031

SC031
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 8x15

gaatje 2.5mm

Art nr SC032

SC032
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 8x15

gaatje 2.4mm

Art nr. SC033

SC033
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 9x10.5 VLAK

gaatje 2.5mm

Art nr SC034

SC034
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 10x13 VLAK

gaatje 1.8mm

Art nr. SC035

SC035
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 10x16

gaatje 3.0mm

Art nr. SC036

SC036
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel haak

Aanklemhaak

Art nr SC037

SC037
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroef - klemnippel

gaatje 2.0mm

Art nr SC038

SC038
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel

Schroefnippel 12x29

Art nr. SC039
SC039
Levertijd:Na 29Nov / After 29 Nov
Bestel